SZ Czech

SZ Czech spol s r.o. je společnost zabezpečující waterproof grill covers suppliers technickou podporu a vlastní realizaci zakázek po celé ČR, jednotlivě ve spádových oblastech Čech. Disponují týmem projektantů, rozpočtářů, techniků a montérů, kteří jsou pravidelně proškolováni v nových metodách a technologiích používaných ve všech technických odvětvích. Za pomoci nejnovější techniky se snaží o kvalitní a bezproblémovou přípravu nebo realizaci zakázek. Zajišťují nepřetržitý edit-my-paper.net/ provoz havarijních služeb a jsou připraveni pohotově reagovat na požadavky jednotlivých sesterských firem SZ Holdingu. Více informací naleznete na internetových stránkách www.sz-czech.cz