SZ Bratislava

SZ Bratislava spol s r.o. je společnost zabezpečující bbq covers manufacturers technickou podporu a vlastní realizaci zakázek po celém Slovensku, jednotlivě ve spádových oblastech Slovenska. Disponují týmem projektantů, rozpočtářů, techniků a montérů, kteří jsou pravidelně proškolováni v nových metodách a technologiích používaných ve všech technických odvětvích. Za pomoci nejnovější techniky se snaží o kvalitní a bezproblémovou přípravu nebo realizaci zakázek. Zajišťují cheap online proofreading service here nepřetržitý provoz havarijních služeb a jsou připraveni pohotově reagovat na požadavky jednotlivých sesterských firem SZ Holdingu. Více informací naleznete na internetových stránkách www.sz-bratislava.eu